Օզոնի
ծրագիր

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍԱՌՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ» ՀԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ
06.09.2019