Օզոնի
ծրագիր

Ավելի արդյունավետ սառնարանային, օդակարգավորման և ջերմային պոմպերով համակարգերի տրամադրման քաղաքականություն, ֆինանսավորում և ներդրում
01.07.2019
Ավելի արդյունավետ սառնարանային, օդակարգավորման և ջերմային պոմպերով համակարգերի տրամադրման քաղաքականություն, ֆինանսավորում և ներդրում

C ծանոթագրության մեջ քննարկվում են սառնարանային, օդակարգավորման և ջերմային պոմպերով արդյունավետ սարքավորումների խթանմանը վերաբերող հարցեր, մասնավորապես` 

  • ՍՕՋՊ սարքավորումների արդյունավետության բարելավման համար կիրառվող քա- ղաքականությունը, 
  • Հետազոտության, զարգացման, տեղակայման ևներդրման դերը (ՀԶՏ.Ն - RDD & D) արդյունավետության բարելավման գործընթացում, 
  • Ներդրումների ֆինանսավորման խթանման հնարավորությունները` ներառյալ նորա- րարական մոտեցումները և բիզնես մոդելները:

Ձեռնարկը կարող եք ընթերցել նաև EPUB տարբերակով: