Օզոնի
ծրագիր

«Դյուրավառ սառնագենտներով աշխատելու առաջատար փորձ» համառոտ ուղեցույց
27.04.2020
«Դյուրավառ սառնագենտներով աշխատելու առաջատար փորձ» համառոտ ուղեցույց 

Սույն ուղեցույցի նպատակն է սառեցման և օդորակման ոլորտի մասնագենտներին տրամադրել շուկայում առկա դյուրավառ սառնագենտների անվտանգության պահանջների և տեխնիկական բնութագրերի ամփոփ նկարագրությունը: Սույն ուղեցույցը պարունակում է նաև անվտանգության կարեւոր հրահանգներ, որոնք ուղղված են մինչև 14 ԿՎտ սառեցման հզորությամբ (48,000 BTU/ժամ կամ մոտ 4 սառնարանային տոննա (RT)) դյուրավառ սառնագենտներով աշխատող կենցաղային օդորակիչների տեղադրմանն ու սպասարկմանը: