Օզոնի
ծրագիր

Էներգախնայողության կարևորությունը սառնագենտային եւ օդակարգավորման միավորների, ջերմային պոմպերի ընտրության ժամանակ
01.07.2019
Էներգախնայողության կարևորությունը սառնագենտային եւ օդակարգավորման միավորների, ջերմային պոմպերի ընտրության ժամանակ

Ծանոթագրության մեջ ներկայացված են էներգիայի և ածխածնի խնդիրներին առնչվող հարցեր, մասնավորապես՝

  • Սառեցման եւ սարքավորումների՝սառնագենտային և օդակարգավորման միավորների և ջերմային պոմպերի (ՍՕՋՊ), նկատմամբ պահանջարկի աճը համաշխարհային էլեկտրաէներգիայի սպառման աճի պայմաններում,
  • Սառեցման պահանջարկի և ջերմոցային գազերի արտանետումների կապը,
  • ՀՖԱ-ների փուլային կրճատումը և էներգաարդյունավետության հնարավորությունները ՍՕՋՊ ոլորտներում,
  • Բարձր արդյունավետությամբ ՍՕՋՊ սարքավորումների առավելությունները:Այս գրառման մեջ հակիրճ ներկայացված են նաև ՍՕՋՊ սարքավորումների էներգաարդյունավետության բարելավման տեխնիկական հնարավորությունները, ինչպես նաև դրանց իրագործման քաղաքականությունը, ֆինանսավորումը և հնարավոր խոչընդոտների հաղթահարումը:

 Ձեռնարկը կարող եք ընթերցել նաև EPUB տարբերակով: