Օզոնի
ծրագիր

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ. Կլիմայի փոփոխություն եվ օզոնային շերտի քայքայում
02.03.2019

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ. Կլիմայի փոփոխություն և օզոնային շերտի քայքայում

ՆՊԱՏԱԿԸ․ սովորողը պետք է

  • իմանա՝ ի՞նչ է կլիմայի փոփոխությունը, ջերմոցային էֆեկը, ջերմոցային գազերը,
  • կարողանա բացատրել կլիմայի փոփոխության պատճառները, տարբերակել ջերմոցային գազերը,
  • կարևորի մարդկային գործունեության ազդեցությունը կլիմայի փոփոխության վրա։

Ձեռնարկը կարող եք ընթերցել նաև EPUB տարբերակով: