Օզոնի
ծրագիր

Սառնագենտային և օդակարգավորման միավորների, ջերմային պոմպերի էներգաարդյունավետության բարձրացման հնարավորությունները
01.07.2019
Սառնագենտային և օդակարգավորման միավորների, ջերմային պոմպերի էներգաարդյունավետության բարձրացման հնարավորությունները

B ծանոթագրության մեջ ներկայացված են ՍՕՋՊ սարքավորումների էներգաարդյունավետության բարձրացման տեխնիկական հնարավորությունները, մասնավորապես՝ 

  • Մոտեցումներ, որոնք կարող են կիրառվել ՍՕՋՊ սարքավորումների էներգաարդյունավետության բարելավման նպատակով,
  • Տեխնիկական միջոցառումների օրինակներ, որոնք կարող են կիրառվել էներգաարդյունավետության բարելավման նպատակով ՍՕՋՊ սարքավորումների նախագծման  և ընտրության ժամանակ, 
  • Տեխնիկական և կառավարման միջոցառումների օրինակներ, որոնք կարող են կիրառվել գոյություն ունեցող ՍՕՋՊ սարքավորումների էներգաարդյունավետության բարելավման նպատակով:

Ձեռնարկը կարող եք ընթերցել նաև EPUB տարբերակով: