Օզոնի
ծրագիր

Սառնամատակարարման շղթան կյանքի համար
25.06.2020
Սառնամատակարարման շղթան կյանքի համար

Սառնամատակարարման շղթան գործողությունների եւ սարքավորումների շարք է որոշակի ցածր ջերմաստիճանի սահմաններում պարենամթերքը պահպանելու համար բերքահավաքից / արտադրությունից մինչեւ սպառում, ներառյալ՝ գյուղատնտեսություն / ձկնորսություն, սննդի վերամշակում, սառը պահեստավորում, փոխադրում, սննդի ծառայություններ եւ կենցաղային օգտագործում, ինչպես նաեւ հատուկ արտադրանքներ, ինչպիսիք են դեղամիջոցները եւ պատվաստանյութերը: