Օզոնի
ծրագիր

«Սառնարանային տնտեսություն» նոր մասնագիտություն՝ ՀՀ երեք քոլեջներում
19.12.2019