Օզոնի
ծրագիր

Տեղեկատվական թերթիկ
13.05.2022

Սույն տեղեկատվական թերթիկը տեղայնացվել է շրջակա միջավայրի նախարարության Օզոնային շերտի պահպանության ծրագրի կողմից: Հիմք են ընդունվել Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի ապրիլի 21-ի «Ոչ սակագնային կարգավորման միջոցառումների մասին» N 30 որոշումը, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 5-ի «Հայաստանի Հանրապետության մաքսային տարածքով փոխադրման համար արգելված և սահմանափակումների ենթակա որոշ ապրանքների ցանկերը, ապրանքների արտահանման և ներմուծման լիցենզիայի և հայտի ձևերը հաստատելու, որոշ ապրանքների արտահանման և ներմուծման լիցենզիաների տրամադրման առանձնահատկությունները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի մարտի 15-ի N 327-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 90-Ն և ՀՀ կառավարության 2020 թվականի օգոստոսի 20-ի «Հիդրոֆտորածխածինների ցանկը հաստատելու մասին» N 1368-Ն որոշումները:

pdf
Briefing note.pdf