Օզոնի
ծրագիր

Հաճախ տրվող հարցեր
04.12.2023

ՕՔՆ-երի և ՀՖԱ-ների անհատական չափաքանակի (քվոտա) ստացման վերաբերյալ հաճախ տրվող հարցերի մասին տեղեկատվական թերթիկը ամփոփ ներկայացնում է հակիրճ պատասխաններ քվոտավորման ենթակա նյութերի, քվոտա ստանալու ընթացակարգի և դրանց առնչվող այլ հարցերի մասին:

Տեղեկատվական թերթիկը կարող եք ընթերցել՝ սեղմելով էջի ստորին դաշտում նշված FAQ նյութին:

pdf
FAQ.pdf