Օզոնի
ծրագիր

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ. Ինչ է օզոնը
02.03.2019

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ. Ինչ է օզոնը

ՆՊԱՏԱԿԸ․ սովորողը պետք է

  • ծանոթանա  «օզոն  «վերնոլորտային օզոն», «ներքնոլորտային օզոն», «ուլտրամանուշակագույն ճառագայթում (ՈՒՄՃ)»  հասկացություններին․
  • կարողանա տարբերակել թթվածնի մոլեկուլի տրոհումը և օզոնի մոլեկուլի առաջացումը, վերնոլորտային օզոնը՝ ներքնոլորտային օզոնից,
  • արժևորի․ «լլավ» և «վատ» օզոնի ազդեցությունը կյանքի վրա։

Ձեռնարկը կարող եք ընթերցել նաև EPUB տարբերակով: