Օզոնի
ծրագիր

ՕԶՈՆԱՅԻՆ ՇԵՐՏԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՎԻԵՆՆԱՅԻ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ
10.09.2019

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՎԱՎԵՐԱԳԻՐ

Օզոնային շերտի պահպանության լիազոր ներկայացուցիչների Կոնֆերանսի եզրափակիչ վավերագիր

Օզոնային շերտի պահպանության լիազոր ներկայացուցիչների Կոնֆերանսը գումարվել է Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության շրջակա միջավայրի ծրագրի (ՅՈՒՆԵՊ) գործադիր տնօրենի կողմից` ի կատարումն ՅՈՒՆԵՊԻ կառավարիչների Խորհրդով 1984թ-ի մայիսի 28-ին ընդունված 12/14 որոշման1բաժնի 4-րդ կետի:

pdf
VC_arm.pdf
pdf
VC_eng.pdf
pdf
VC_rus.pdf