Օզոնի
ծրագիր

«Օզոնային շերտի պահպանության մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ
Sorry, a problem occurred. Please try later. date(): Argument #2 ($timestamp) must be of type ?int, string given