Օզոնի
ծրագիր

Սառեցնող խառնուրդներ
16.02.2022

Մաքսային համակարգում պետության կողմից իրականացվող ռազմավարական պլանավորումներում հիմնական խնդիրներից նշված է միջազգային տնտեսական և քաղաքական գործընթացներին համահունչ օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների իրականացումը: Այս հիմնախնդրի լուծմանն է ուղղված նաև օրենսդրական կարգավորումներ ներառող այս հուշաթերթիկը՝ բաղկացած չորս թերթից, որը կարող է մաքսային ծառայողների համար հեշտացնել և արագացնել գործառույթների արդյունավետ իրականացումը՝ մշտապես գտնվելով աշխատանքային սեղանին:

Հրատարակումը կարող եք կարդալ նաև epub տարբերակով:

pdf
Refrigerant Blends.pdf