Օզոնի
ծրագիր

ԿԻԳԱԼԻԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ. պարտավորություններ
18.11.2020

ԿԻԳԱԼԻԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ. պարտավորություններ

Ցանկանում էիք ավելի՞ն իմանալ Կիգալիի փոփոխության մասին:

Օզոնի ծրագիրը ներկայացնում է «ՕզոնԷքշն»-ի և Օզոնի քարտուղարության հետ համատեղ մշակված տեղեկատվական թերթիկ, որը հնարավորություն կտա ծանոթանալու Կիգալիի փոփոխության վավերացման գործընթացին ու դրանից բխող պարտավորությունների իրականացման ժամանակացույցին, մասնավորապես՝