Օզոնի
ծրագիր

«Օզոնային շերտի պահպանություն» ծրագրի ներդրումն ուղղված Ջրաշեն համայնքի անտառապատման ծրագրին
24.10.2022

2022 թվականի հոկտեմբերի 24-ին ՄԱԿ-ի օրվա առթիվ ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի կողմից կազմակերպված ծառատունկին իր ներդրումն ունեցավ  «Օզոնային շերտի պահպանություն» ծրագիրը:

30 տարի առաջ Հայաստանն անդամակցել է Միավորված Ազգերի Կազմակերպությանը, և 30 տարի անց Լոռու մարզի Ջրաշեն համայնքով անցնելիս հնարավոր կլինի տեսնել մեծ անտառ բաղկացած 18,000 ծառից, որի մի մասը տնկվել է ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի նախաձեռնությամբ:

Հայաստանի Հանրապետության համար ռազմավարական նշանակության, երկարաժամկետ բնապահպանական ծրագրերը ոչ միայն նպաստում են երկրում անտառային ծածկույթի ավելացմանը, այլև ապահովում են հետագա դրական սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունը համայնքների զարգացման վրա: