Օզոնի
ծրագիր

Ուսումնական ձեռնարկ
01.06.2008
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ

Ձեռնարկում ներկայացված են այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են՝  օզոնային շերտը որպես ՈՒՄ ճառագայթներից պաշտպանող ծածկ Երկրի և արեգակի միջև, օզոնային շերտի քայքայումը և օզոնային շերտի պահպանությունը: